جواب زیبا

جواب زیبا

آرتور اش ” تنیس باز برتر جهان که در دوران بازی خود موفق به دریافت ۳ بار عنوان

آرتور اش ” تنیس باز برتر جهان که در دوران بازی خود موفق به دریافت ۳ بار عنوان قهرمانی مسابقات بزرگ جهانی معروف به گرند اسلم شد؛در سال ۱۹۸۳به دلیل دریافت خون آلوده مبتلا به بیماری ایدز شد.

 

هواداران این ورزشکار از سراسر دنیا نامه های همدردی و اظهار تأسف خود را برای او می فرستادند

متن یکی از نامه ها اینچنین بود:

{چرا خدا تورا برای این بیماری انتخاب کرد؟}

جواب زیبا و عمیق او این بود:

در دنیا ۵۰۰۰۰۰۰۰ کودک بازی تنیس را آغاز می کنند

۵۰۰۰۰۰۰ نفر یاد میگیرند چطور تنیس بازی کنند.

۵۰۰۰۰۰ نفر تنیس را در سطح حرفه ای یاد می گیرند.

۵۰۰۰۰ نفر پا به مسابقات می گذارند.

۵۰۰۰ نفر سرشناس می شوند

۵۰ نفر به مسابقات جهانی راه پیدا می کنند.

۴ نفر به نیمه نهایی می رسند.

و ۲ نفر به فینال….

و آن هنگام که جام قهرمانی را روی دستانم گرفته بودم ؛ هرگز نگفتم خدایا چرا من؟

امروز هم که از این بیماری رنج می کشم هرگز نمی گویم: خدایا چرا من؟


ثبت دیدگاه