کدامیک برای چربی سوزی بهتر است؟ دوچرخه یا تردمیل

کدامیک برای چربی سوزی بهتر است؟

تردمیل در برابر دوچرخه کدامیک برای چربی سوزی بهتر است؟ تردمیل، انواع مختلف دوچرخه ها، دستگاه های اسپت

تردمیل در برابر دوچرخه
کدامیک برای چربی سوزی بهتر است؟
تردمیل، انواع مختلف دوچرخه ها، دستگاه های اسپت و الپتیکال: با وجود تمام این تجهیزات پیشرفته هوازی،شاید بارها از خود پرسیده اید که کدامیک از اینها برای چربی سوزی بهترند.
برای پاسخ به این پرسش باید از دانشمندانی با روپوشهای سفید که اتفاقا ضخامت گردنشان در حد مداد است متشکر بود که در انگلستان دو مورد از رایجترین دستگاههای هوازی را تحت بررسی قرار داده اند و برنده رقابت چربی سوزی را مشخص کرده اند. تعیین اینکه کدامیک می توانند در کمترین زمان ممکن بیشترین چربی سوزی را برای شما در پی داشته باشند. دانشمندان بریتانیایی طی تحقیق دخود به بررسی تفاوت بین تردمیل و دوچرخه ثابت پرداختند برای تعیین توانایی آنها در زمینه چربی سوزی در این آزمایش دوازده مرد به تمرین روی تردمیل و دوچرخه ثابت پرداخته، و دانشمندان روی تعیین مقدار چربی که در طول شدتهای مختلف در تمرین با هر دستگاه سوزانده شد، تمرکز کردند.

ت د

مشخص شد افراد بیشترین چربی خود را وقتی می سوزانند که روی تردمیل با حدود ۷۰ درصد حداکثر ضربان قلب می دوند. این حدود ۴۰ گرم چربی در هر ساعت می سوزاند.
استفاده کمتر یا بیشتر از این شدت، بطور چشمگیر چربی کمتری می سوزاند. ضمنا مشخص شده پدال زدن زدن روی دوچرخه ثابت هم چربی کمتری نسبت به تردمیل می سوزاند، فارغ از شدت تمرین.
کاربرد عملی: وقتی صحبت از چربی سوزی با حداکثر سرهت ممکن است، دوچرخه را فراموش کنید و در عوض سراغ تردمیل بروید. شدت را در حدود ۷۰ درصد حداکثر ضربان قلب خود حفظ کنید. می توانید این مقدار را با کسر کردن سن خود از ۲۲۰ و محاسبه ۷۰ درصد آن بدست آورید. برای مثال یک فرد ۲۰ ساله، روی تردمیل باید با شدتی کار کند که ضربان قلب او در حدود ۱۴۰ تکرار در دقیقه باشد:
۱۴۰=۱۰۰÷۷۰×(۲۰-۲۲۰)
در واقع با تمرین روی تردمیل در چنین سطحی در هر نیم ساعت، ۲۰ گرم چربی خواهید سوزاند.

بادی فول


ثبت دیدگاه