28755113292681

نگاهی به سه تکنیک در بدنسازی

نگاهی به سه تکنیک در بدنسازی تقلب، اضافی و کم کردنی فشار مضاعف به عضله زمانی لازم می

نگاهی به سه تکنیک در بدنسازی
تقلب، اضافی و کم کردنی
فشار مضاعف به عضله زمانی لازم می شود که عضله به فشار فعلی عادت کرده باشد.این اضافه بار را می توان به طریق افزایش دادن وزنه، یا اضافه کردن تعداد تکرارها، افزایش دادن کل ست ها یا حرکات انجام شده برای یک عضله یا کاهش زمان استراحت بین ست ها اعمال کرد. این روش ها عضلات را وادار به رشد می کنند و در نهایت باعث می شوند وزنه های بیشتری را در تمرین جابجا کنید

 

بدنسازی پرورش اندام

به اعتقاد بعضی ها باید از روش تقلب کردن برای اعمال اضافه بار استفاده کرد. اما بعضی کارشناسان می گویند که تکرارهای تقلبی باعث درگیر شدن عضلات نمی شوند و اضافه بار صرفا با استفاده از روش تکرارهای اضافی، ست های کم کردنی یا تکرارهای آهسته حاصل می شود. این تفاوت نظرها قابل بحث می باشند. هدف هر کدام از این تکنیک ها شدت دادن به مقاومت روی عضله است تا سوزش بیشتری حاصل شود و یک بدنساز بتواند از حد ناتوانی عادی که با تکرارهای کامل و عادی به دست می آید عبور کند.
همه روش هایی که نام برده شدند بسیار موثر هستند. اینکه کدام روش را چه زمانی به کار برده می شود، بستگی به هدفی دارد که در تمرین مشخص می کنید. البته عوامل دیگری هم از قبیل گروه عضلانی مورد نظر، همخوانی حرکات تمرینی با سیستم خای یاد شده، فصل تمرین (حجم یا مسابقه)، تمرین به تنهایی یا همراه یار تمرینی و … در انتخاب نوع تکنیک تمرین موثر هستند. تنها با کسب تجربه است که می توان کاربرد و زمان کاربرد هر یک از این روش ها را پیدا کرد. در ادامه صرفا به بیان تفاوت برخی از تکنیک های شدت دهنده به تمرین اکتفا می کنم تا خودتان براساس شناختی که از خود دارید بتوانید از آنها استفاده ببرید.

تکرارهای تقلبی
استفاده از حرکت اهرمی بدن و کمک گرفتن از دیگر عضلات بدن (به غیر از عضلات هدف) جهت کامل کردن یک تکرار اضافی روشی است که به آن تکرارهای تقلبی گفته می شود و یکی از سخت ترین تکنیک ها هم به حساب می آید.
بدنسازانی که از این روش به درستی استفاده می کنند معدود هستند و بسیاری از آنهارا بدنسازان حرفه ای تشکیل می دهند نه ورزشکاران سطح متوسط. اغلب اوقات بدنسازان با استفاده از این تکنیک تمرین را به جای اینکه سخت تر کنند، ساده تر می کنند.
برای داشتن یک تکرار تقلبی خوب باید وزنه بیشتر از حدی باشد که بتوانید حرکت را به درستی اجرا کنید سپس با تاب دادن وزنه یا اهرم کردن بدن به حدی که ورنه از نقطه گیر عبور کند باید وزنه را حرکت دهید و به بخش بالای حرکت برسانید سپس تکرار را خودتان کامل کنید. خاطرتان باشد همیشه تکرار تقلبی برای این اجرا می شود که حرکت دشوارتر شود.

تکرارهای اضافی
این روش یعنی داشتن یک یار تمرینی برای کمک دادن جهت اجرای تکراری تکراری تقلبی. ابتدا باید هر چند که می توانید خودتان اجرا کنید و وقتی که به ناتوانی می رسید با کمک یار تمرینی خود تکرارهای اضافی انجام دهید. کمک باید در حدی باشد که وزنه از نقطه بحرانی عبور کند و بعد از آن که وزنه به حرکت درآمد خودتان باید حرکت را کامل کنید. زمانی که با اجرای تکرارها خسته می شوید، میزان کمک یار تمرینی به مرور بیشتر می شود اما باز هم کمک در حدی باید باشد که وزنه از نقطه بحرانی عبور کند. پایان ست با تکرارهای اضافی زمانی است که دامنه کامل یک تکرار برایتان تبدیل به نقطه گیر شود یهعنی وزنه دیگر حرکتی با قدرت شما نداشته باشد که به آن ناتوانی مطلق می گوییم.

ست های کم کردنی
هدف در این تکنیک نیز رسیدن به ناتوانی مطلق است، اما به جای انجام تکرارهای اضافی ست های پیاپی اجرا می شود. برای حرکات با هالتر نیاز به دو یار تمرینی دارید تا هر کدام از یک طرف وزنه را بعد از رسیدن به ناتوانی کاهش دهند. کم کردن وزنه ۳ یا ۴ بار می تواند اتفاق بیافتد و هر بار باید تکرارها را تا رسیدن به ناتوانی انجام دهید.
روش ست های کم کردنی با دمبل نیازی به یار تمرینی نیست بلکه فقط نیاز به چند جفت دمبل دارید که بتوانید بعد از ناتوانی دمبل سبک تری بردارید و بهترین جای اجرای آن جلوی پایه دمبل هاست. با این تکنیک نمی توانید سوزش بیشتری در جلوبازو یا سرشانه های خود به وجود آمرید.

بادی فول


ثبت دیدگاه