شب یلدا بر همه بدنسازان مبارک
دوستان پیشنهاد میکنم امشب علاوه بر تناول هندوانه واجیل سری هم به دیوان حافظ بزرگ وفردوسی نامدار بزنید وهر چند کوتاه از اشعار این مردان بزرگ ایران زمین یاد کنید
امشب با خیال اسوده بخوابید که فردا نه تنها پایان دنیا نیست بلکه انشالله اغازی باشکوه برای شما وایران عزیز است.

1

شب عاشقان بی دل چه شب دراز باشد

تو بیا کز اول شب درصبح باز باشد

اتحادیه بدنسازی ایران خواستار وارزومند سلامتی وتناسب, اندام شماست

 

اصغر مرادی -مدیر سایت بادی فول


ثبت دیدگاه