علي تبريزي؛ نماد مسابقات جهاني

مسابقات پرورش‌اندام قهرماني جهان حواشي زيادي داشت كه در هفته آينده به برخي از آن‌ها مي‌پردازيم اما يكي

مسابقات پرورش‌اندام قهرماني جهان حواشي زيادي داشت كه در هفته آينده به برخي از آن‌ها مي‌پردازيم اما يكي از جالب‌ترين آن‌ها، پوستر رسمي مسابقات بود1نماد

كه تصوير بزرگي از علي تبريزي، بدنساز نامدار ايراني در آن به چشم مي‌خورد. اين در حالي بود كه تبريزي در اين رقابت‌ها حاضر نبود اما به خاطر سوابق درخشان و محبوبيتي كه دارد، به نوعي تبديل به سمبل مسابقات آماتوري شده است.

تبريزي با سه بار اورآلي در مسابقات جهاني، در اين زمينه ركورددار ا معتقدند در صورت حرفه‌اي شدن، مي‌تواند به يكي از بهترين قهرمانان تاريخ آسيا تبديل شود


ثبت دیدگاه