آشتياني جايگزين پورعليفرد شد

به نقل از سايت وزارت ورزش و جوانان، وزير ورزش و جوانان در راستاي ساماندهي و ساختار سازي

به نقل از سايت وزارت ورزش و جوانان، وزير ورزش و جوانان در راستاي ساماندهي و ساختار سازي فدراسيون هاي ورزشي، طي احکام جداگانه اي سرپرست فدراسيون هاي دووميداني وبدنسازي و پرورش اندام را منصوب کرد.

محمد عباسی طی احکام جداگانه سرپرست‌های ۲ فدراسیون را به شرح ذیل منصوب کرد1اشتیانی
افشین داوری، سرپرست فدراسیون دوومیدانی
محمد رضا کاظمی آشتیانی، سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام
در احکام صادر شده از سوی وزیر ورزش و جوانان، ضمن انجام امور محوله بر ضرورت برگزاری انتخابات قانونی
ریاست فدراسیون های مربوطه در مهلت مقرر، تاکید شده است

سوابق ورزشی و مدیریتی محمدرضا کاظمی آشتیانی:
– قهرمان پینگ پنگ دانشجویان علوم پزشکی کشور
بازیکن تیم پینگ پنگ نفت تهران قهرمان لیگ دسته یک کشور
مدیر سابق باشگاه ورزشی نفت تهران
دبیر کنونی کنترل دوپینگ کنفدراسیون دوومیدانی آسیا
دبیر و بازرس سابق فدراسیون پزشکی ورزشی
سرپرست کمیته پزشکی بازی‌های آسیایی پوسان کره جنوبی
سرپرست کمیته پزشکی دانشجویان جهان در سال ‪۱۳۸۰‬ -مدیر تیم‌های ملی پینگ پنگ ایران


ثبت دیدگاه