فدراسیون بدنسازی

کسب ۲ کرسی جهانی برای ایران-بادی فول-

  کسب ۲ کرسی جهانی برای ایران با حمایت های انجام شده از سوی سرپرست فدراسیون بدنسازی ایران

 

کسب ۲ کرسی جهانی برای ایران
با حمایت های انجام شده از سوی سرپرست فدراسیون بدنسازی ایران در کنگره جهانی، کشورمان موفق به دریافت ۲ کرسی در فدراسیون جهانی بدنسازی wbpf گردید.

 

فدراسیون بدنسازی

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، نشست سران و روسای فدراسیون های بدنسازی و پرورش اندام قبل از برگزاری رقابت های جهانی در تایلند برگزار گردید و در این جلسه، حاضرین اعضای جدید کمیته های مختلف فدراسیون جهانی را انتخاب کردند.
در این جلسه با حمایت های انجام شده از سوی دکتر محمدرضا کاظمی آشتیانی (سرپرست فدراسیون پرورش اندام و بدنسازی کشورمان)، دکتر سلمان نژاد به عنوان دبیر کمیته پزشکی و کنترل دوپینگ انتخاب و امیر بیات نیز با کسب حداکثر آرا به عنوان دبیر کمیته داوران فدراسیون جهانی برگزیده شد.

بادی فول

 


ثبت دیدگاه