مکمل خارجی

واردات مکمل های خارجی از سال آینده ممنوع می شود-بادی فول

واردات مکمل های خارجی از سال آینده ممنوع می شود بر اساس مصوبه کمیسیون قانونی وزارت بهداشت از

واردات مکمل های خارجی از سال آینده ممنوع می شود
بر اساس مصوبه کمیسیون قانونی وزارت بهداشت از ابتدای امسال دیگر مجوز واردات هیچ نوع مکمل دارویی تمدید نشده و تمام وارد کنندگان مکمل های دارویی به این سمت هدایت شده اند که طی قرارداد با کارخانه های دارویی کشور، محصولات خود را در داخل کشور تولید کنند.
ویدا کاظمی وی ادامه داد: این تصمیم برای حمایت از تولید داخل و اشتغالزایی در وزارت بهداشت گرفته شده است و با پایان مهلت مجوز واردات مکمل های دارویی به تدریج شاهد حذف مکمل های خارجی در بازار و جایگزین شدن همین مکمل ها به صورت تولید شده در داخل خواهیم بود.

 

مکمل خارجی

کاظمی گفت: در واقع از ظرفیت خالی خطوط دارویی کشور برای تولید مکمل های وارداتی استفاده می شود، ضمن اینکه ۴ کارخانه تولید اختصاصی مکمل دارویی در کشور تاسیس شده و در شرف تولید و ورود محصولات به بازار است.
مدیر کل نضارت بر مکمل ها و غذاهای ویژه وزارت بهداشت افزود: حدود ۵۰ درصد مواد اولیه این شرکتها اکنون وارد شده و به زودی مردم شاهد تولید مکمل های دارویی شناخته شده قبلی با همان کیفیت و همان شکل و شمایل به صورت تولید داخل در کشور خواهند بود.
وی ادامه داد: برخی کارخانه های ایرانی نیز بودند که از قبل مکمل هایی را با فرمولاسیون بومی ایران تولید می کردند که این محصولات نیز به شکل گسترده تری در بازار توزیع خواهد شد.
کاظمی گفت: با توجه به اینکه از ابتدای امسال دیگر هیچ ارز مرجعی برای واردات مکمل های دارویی به شرکت های وارد کننده این محصولات داده نشده و با توجه به اینکه تولید داخل این محصولات مشمول حمایت ارزی هم می شود امیدواریم تولید این محصولات در داخل کشور با کاهش قیمت آنها همراه باشد. وی ادامه داد: ممکن است مردم طی ماه های گذشته شاهد نبود برخی مکمل های خارجی در بازار بوده باشند که علت آن آغاز روند تولید داخلی این محصولات و اتمام مهلت مجوز واردات آنهاست.

 

بادی فول


ثبت دیدگاه