sculpting-a-masterpiece-biceps-712 copy

سه پرسش اساسی درباره جلوبازو

سه پرسش اساسی درباره جلوبازو اگر خواهان بازوهایی هستید که توجه همگان را جلب نماید نیاز به اطلاعات

سه پرسش اساسی درباره جلوبازو
اگر خواهان بازوهایی هستید که توجه همگان را جلب نماید نیاز به اطلاعات درست تمرینی دارید. به هر حال اینجا یک امتحان سریع و کوتاه در مورد جلوبازو ها داریم که می توانید دانش خود را در تمرین جلوبازو اینجا محک بزنید و سپس اشکالات خود را برطرف کنید.

 

بدنسازی پرورش اندام

۱-فرض کنید در باشگاه یک صف طولانی پشت میز لاری بسته شده و شما هم فرصت کافی برای انتظار کشیدن ندارید. در این حالت چه حرکتی را به عنوان بهترین جایگزین جلوبازو لاری با میله EZ انتخاب می کنید؟
الف) جلوبازو ایستاده با کابل میله EZ
ب) جلوبازو دمبل میز بالاسینه
ج)جلوبازو ایستاده دمبل میز تناوبی
د)جلوبازو سیمکش مدل فیگور

۲- کدام یک از این حرکات سربلند(خارجی) جلوبازو را به بیشترین درجه تحت کشش قرار می دهد و برای هدف قرار دادن پیک جلوبازو بهتر است؟
الف)جلوبازو لاری
ب) جلوبازو نشسته هالتر
ج) جلوبازو دمبل میز بالاسینه

۳-بهترین روش برای هدف قرار دادن عضلات براکیالیس (عضله ای که زیر جلوبازو قرار دارد) استفاده از کدام نوع گیرش دست است؟
الف)مچ عادی و مچ موازی
ب)مچ برعکس و مچ عادی
ج)مچ برعکس و مچ موازی

پاسخ سوالات
۱-    وقتی که آرنج ها جلوتر از بدن هستند سر کوتاه یا همان داخلی جلوبازوها بیشتر درگیر می شوند و بخش خارجی اندکی در حالت ریلکس قرار می گیرد. در هر دو گزینه الف و ج آرنج ها کنار بدن قرار می گیرد نه جلوی بدن درست مثل جلوبازو لاری. بنابراین این گزینه ها به حرکاتی اشاره دارند که در آنها بخش های داخلی و خارجی جلوبازو به یک اندازه درگیر می شوند.اما وقتی که آرنج عقب تر از بدن می رود، فشار روی بخش خارجی جلوبازو بیشتر می شود. لذا جلوبازو دمبل میز بالاسینه هم گزینه درستی برای جانشینی جلوبازو به حساب نمی آید. تنها گزینه باقی مانده همان گزینه “د” است. یعنی وقتی که بازوها بالا می روند سر کوتاه جلوبازوها بیشترین درگیری را دارند.
۲-    اگر می توانستید گزینه جلوبازو دمبل روی میز بالاسینه را از سوال اول حذف کنید، احتمالا تا به حال جواب این سوال را یافته بودید. وقتی که آرنج ها عقب تر از بدن قرار می گیرند، بخش خارجی یا بلند جلوبازو بیشتر درگیر می شود چرا که این بخش تحت کشش مشخصی قرار می گیرد. پاسخ ج صحیح است. فقط خاطرتان باشد که نباید حین انجام حرکت آرنج ها به طرف جلو حرکت داده شوند.
۳-    اکثر حرکات جلوبازو از نوع گیرش مچ از زیر استفاده می کنند یعنی کف دست روبه بالا قرار می گیرد، اما این بهترین رویه جهت هدف قرار دادن عضلات براکیالیس نیست. لازم است که حرکاتی که طی آن مچ دست ها موازی (چکشی) باشد یا حرکات مچ برعکس که کف دست روبه زمین قرار می گیرد را در برنامه جای دهید تا از درگیر شدن عضلات براکیالیس در روز تمرین جلوبازو مطوئن شوید. بنابراین گزینه صحیح ج است.

بادی فول


ثبت دیدگاه