فدراسیون بدنسازی

روسای کمیته آموزش و انضباطی منصوب شدند-بادی فول-

روسای کمیته آموزش و انضباطی منصوب شدند با حکم سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام رئیس کمیته آموزش

روسای کمیته آموزش و انضباطی منصوب شدند
با حکم سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام رئیس کمیته آموزش فدراسیون و رئیس کمیته انضباطی مشخص شدند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، منوچهر مدنی گیوی با حکم دکتر محمدرضا کاظمی آشتیانی به عنوان رئیس کمیته آموزش فدراسیون منصوب شد.

 

بدنسازی

متن حکم انتصاب منوچهر مدنی گیوی رئیس کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به شرح زیر است: احتراما، نظر به تجارب و سوابق ارزشمند مدیریتی و علمی و به منظور پیشبرد اهداف ابلاغی از وزارت ورزش و جوانان، به موجب این حکم به سمت رئیس کمیته آموزش فدراسیون منصوب می شوید. انتظار می رود نسبت به ساماندهی پرداخت های مدرسین اعزامی و تدوین و کلاس بندی دوره های تربیت مربی و داوری اهتمام لازم به عمل آورید. همچنین در حکم دیگری که به امضای سرپرست فدراسیون رسیده است، فرامرز عباسی به عنوان رئیس کمیته فرهنگی و انضباطی فدراسیون منصوب شد.

بادی فول


ثبت دیدگاه