پروتئین شیر

پروتئین شیر-بادی فول-

پروتئین شیر دسته بندی:عضله سازی   فواید:پروتئین شیر از دو پروتئین کازئین و وی تشکیل شده، که به

پروتئین شیر
دسته بندی:عضله سازی

 

پروتئین شیر

فواید:پروتئین شیر از دو پروتئین کازئین و وی تشکیل شده، که به طور معمول از شیر گاو به دست می آید و در تولید مکمل های پروتئین مورد استفاده قرار می گیرد. وی و کازئین بعنوان دو مورد از رایج ترین و موثرترین منایع پروتئین، در نوشیدنی های پروتئین و پودر های پروتئین مختلف کاربرد دارند. به این دلیل که پروتئین شیر شامل حدود ۸۰ گرم کازئین است، به همین دلیل سرعت گوارش کندی دارد؛ در نتیجه سطح یکنواخت تری از آمینواسیدها را در اختیار بدن قرار می دهد که آن را به یکی از منابع پروتئین با کیفیت در بدنسازی بدل کرده است.
دز مناسب:۳۰ تا ۵۰ گرم تا سه مرتبه در روز در فاصله بین وعده های غذایی یا به عنوان میان وعده پیش از خواب.

 

بادی فول


ثبت دیدگاه