مکمل 11

متوکسی ایزوفلان-بادی فول-

متوکسی ایزوفلان   دسته بندی: عضله سازی، افزایش قدرت. فواید: متوکسی ایزوفلاون مکملی است ضد استروژن. با کاهش

متوکسی ایزوفلان

 

مکمل متوکسی ایزوفلان

دسته بندی: عضله سازی، افزایش قدرت.
فواید: متوکسی ایزوفلاون مکملی است ضد استروژن. با کاهش مقدار استروژن باعث تقویت سطوح تستسترون می شود. همچنین مشخص شده که باعث تقویت تولید پروتئین و کاهش سطوح کورتیزول در بدن می شود.
دز مناسب:۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی گرم در روز به همراه وعده های غذایی، تقسیم شده در سه دز مختلف.

بادی فول


ثبت دیدگاه