مکمل لوسین

لیوسین-بادی فول-

لیوسین دسته بندی: عضله سازی، افزایش قدرت، تولید انرژی، چربی سوزی فواید: اغلب از لیوسین به عنوان مهمترین

لیوسین
دسته بندی: عضله سازی، افزایش قدرت، تولید انرژی، چربی سوزی

مکمل لیوسین

فواید: اغلب از لیوسین به عنوان مهمترین آمینو اسید شاخه دار(BCAA) یاد می شود. دلیلش این است که مشخص شده لیوسین مثل کلیدی است که تولید پروتئین در عضلات را فعال می کند. این مسئله باعث شده برخی از بدنسازان و کمپانی های تولید مکمل تمرکز خود را تنها روی لیوسین قرار دهند و از دو شریک دیگر آن، یعنی ایزولیوسین و والین غافل شوند. همچنین طی مطالعات تحقیقاتی مشخص شده که لیوسین به چربی سوزی هم کمک می کند.
دز مناسب:۵ گرم(به همراه ۲۵ تا ۵۰ گرم پروتئین وی) قبل از تمرین.

بادی فول


ثبت دیدگاه