قابل توجه مدیران ومربیان باشگاه بدنسازی

 

دستگاههای کار کرده شما را ازهر شرکتی که

 

باشدمیخریم وبا دستگاههای نو جایگزین میکنیم

 

تصاویردستگاههای که به شما تحویل میدهیم در

 

اینجاقابل مشاهده هستندتحویل ان ۱۵روزه

 

میباشد

 

10 قبل از خرید دستگاههای خارجی از این دستگاهها دیدن کنید+تصاویر

باشگاه شما یک روز هم تعطیل نخواهدشد

 

لطفا فقط با شماره ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ و ساعت ۹تا

 

۱۲ صبح تماس بگیرید

درباره اصغر مرادی

قهرمان هشت دوره پرورش اندام ومربی بین المللی فدراسیون جهانی بدنسازی IFBB-تحصیل کرده تربیت بدنی-مدیر مجتمع ورزشی گلها-مدیر شرکت تولید دستگاههای بدنسازی بادی فول-مدیر سایت اتحادیه بدنسازی ایران-مشاور مربیگری ,مدیریت وبازاریابی باشگاههای بدنسازی

ثبت دیدگاه