قابل توجه مدیران ومربیان باشگاه بدنسازی

 

دستگاههای کار کرده شما را ازهر شرکتی که

 

باشدمیخریم وبا دستگاههای نو جایگزین میکنیم

 

تصاویردستگاههای که به شما تحویل میدهیم در

 

اینجاقابل مشاهده هستندتحویل ان ۱۵روزه

 

میباشد

 

10 قبل از خرید دستگاههای خارجی از این دستگاهها دیدن کنید+تصاویر

باشگاه شما یک روز هم تعطیل نخواهدشد

 

لطفا فقط با شماره ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ و ساعت ۹تا

 

۱۲ صبح تماس بگیرید


ثبت دیدگاه