1

مبارزه جدی با دوپینگ در گیلان آغاز شد-بادی فول-

مبارزه جدی با دوپینگ در گیلان آغاز شد دبیر هیات پزشکی ورزشی استان گیلان گفت: با همکاری چند

مبارزه جدی با دوپینگ در گیلان آغاز شد
دبیر هیات پزشکی ورزشی استان گیلان گفت: با همکاری چند ارگان دولتی، مبارزه جدی با دوپینگ در گیلان آغاز شده است.

 

دوپینگ

سیدرضا رحیمی مقدم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:کار گروه مبارزه با دوپینگ و مکمل های غذایی و دارویی در گیلان تشکیل شده است. وی اظهار کرد: کار گروه مبارزه با دوپینگ و مکمل های غذایی استان گیلان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان، نظام پزشکی، انجمن فیزیوتراپی، تعزیرات حکومتی ، معاونت غذا و دارو هیات پزشکی ورزشی استان در جهت بازرسی از باشگاه های استان و مبارزه با دوپینگ تشکیل شده است. وی ادامه داد: اولین بازدید مشترک نیز با حضور نماینده هیات انجام شد که توسط گروه تشکیل شده به متخلفین تذکر داده شد و موارد تخلف طی گزارشی به مراجع ذیصلاح گزارش داده شد. دبیر هیات پزشکی ورزشی استان گیلان بیان کرد: امیدواریم که با تشکیل این کار گروه و همچنین بازدید هایی که انجام می شود، دوپینگ و استفاده از مکمل های غیر مجاز در گیلان ریشه کن شود.

بادی فول


ثبت دیدگاه