چربی سوزی

ترفندهای تمرینی در مسیر چربی سوزی

ترفندهای تمرینی در مسیر چربی سوزی اگر هدفتان چربی سوزی می باشد، غیر از توجه به نوع تغذیه

ترفندهای تمرینی در مسیر چربی سوزی
اگر هدفتان چربی سوزی می باشد، غیر از توجه به نوع تغذیه و مصرف مکمل های خاص، توجه به نوعی خاص از تمرینات هوازی و بی هوازی نیز بسیار موثر می باشد. در همین خصوص به ۳ ترفند زیر توجه فرمایید:

 

چربی سوزی

 

از تکرارهای کمکی بهره بگیرید
مطالعه ای بر روی بازیکنان فوتبال(آمریکایی) نشان داد استفاده از برنامه تمرین با وزنه، با شدت بالا شامل تنها یک ست ۶تا ۱۰ تکرار تا رسیدن به ناتوانی برای هر حرکت بعلاوه استفاده از تکنیک تکرارهای کمکی و انقباضهای استاتیک باعث چربی سوزی بیشتری در طول ده هفته می شود نسبت به برنامه تمرینی با شدت پایین شامل سه ست ۶ تا ۱۰ تکراری برای هر حرکت تنها تا رسیدن عضله به ناتوانی معمول.
این می تواند بدلیل افزایش بیشتر سطح هورمون رشد در گروهی باشد که با روش شدت بالا تمرین کرده بودند: در مطالعه ای در فنلاند مشخص شد که تکرارهای کمکی می تواند باعث تقویت سطوح هورمون رشد شود، سه برابر بیش از تمرین تنها تا رسیدن به ناتوانی. وقتی در تلاش برای چربی سوزی هستید سعی کنید با استفاده از تکنیک ستهای کمکی، انقباضهای استاتیک، توقفهای کوتاه و ستهای نزولی فراتر فراتر از ناتوانی پیش روید.

از وزنه های آزاد استفاده کنید
از وزنه های آزاد استفاده کنید، بخصوص حرکات پایه.
از جمله ثابت شده که اسکوات با هالتر، باعث سوختن کالری بیشتری می شود نسبت به اسکوات با دستگاه یا پرس پا. محققان می گویند تفاوت بین اینها می تواند بدلیل تعداد بیشتر عضلات تثبیت کننده ای باشد که در طول حرکات پایه وزنه آزاد بکار گرفته می شود.
سرعت اجرای حرکات را افزایش دهید
محققان دانشگاه بال استیت(ایندیانا) گزارش کردند: تکرارهای سریع و انفجاری باعث سوختن کالری بیشتری می شود نسبت به اجرای آرام و کنترل شده که معمولا در باشگاه استفاده می کنید.
آنها بر این باورند از آنجایی که فیبرهای تند انقباض نسبت به فیبرهای کند انقباض در مصرف انرژی بهره وری کمتری دارند، باعث سوختن کالری بیشتری در طول تمرین می شوند. برای اجرای تکرارهای سریع در تمرینات، در هر حرکت وزنه ای را انتخاب کنید که حدود ۳۰ درصد وزنه یک تکرار حداکثر شما باشد(یا وزنه ای که بتوانید برای ۱۵ تا ۳۵ تکرار جابجا کنید).
دو ست اول را در سه تا هشت تکرار بصورت کاملا انفجاری اجرا کنید سپس دو تا سه ست دیگر را با سرعتی نرمال انجام دهید.
منبع : مجله Muscular Development

بادی فول


ثبت دیدگاه