امروز مراسم معرفی رئیس هیئت پرورش اندام خراسان رضوی  در اداره کل ورزش این استان برگزار شد ، علی اکبر هاشمی جواهری گفت:در اولین قدم ۳ رشته ورزشی در  دانشگاه  علمی کاربردی راه اندازی و در ادامه ۷ رشته دیگر افزوده شد که یکی از این رشته ها، پرورش اندام است.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی بیان کرد: دانشجوی رشته پرورش اندام با بهره گیری از مبانی علمی می تواند در ابعاد گوناگون به ویژه در بعد آمادگی جسمانی و سلامتی نقش داشته باشد.

مدیر کل ،پرورش اندام را یک رشته پر طرفدار دانست و ادامه داد : بیشترین مخاطب این رشته ورزشی را جوانان تشکیل داده اند و باید با مواظبت از آسیب های احتمالی جلوگیری به عمل آید.
او بیان کرد:بیشترین آسیب این رشته استفاده از مواد نیروزا می باشد که این مواد سلامتی جوانان را به خطر می اندازد.
هاشمی افزود: در حال حاضر پس از مدت ها یک کار تحقیقاتی با حمایت اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در خصوص مبانی علمی و آسیب های این مواد نیروزا انجام شده که امیدواریم با حمایت فدراسیون پرورش اندام با یک برند بین المللی ارائه شود.
شایان ذکر است، این انتخابات با حضور ۱۸نماینده از باشگاه ها،داوران، ورزشکاران،مربیان شهرستان های خراسان رضوی و نماینده آموزش و پرورش برگزار شد که بهرام نکاحی به عنوان ریاست مجمع هیئت پرورش اندام خراسان رضوی با کسب ۱۰۰ درصد آراء برای مدت ۴ سال انتخاب شد.
در این مراسم کاظم آشتیانی سرپرست فدراسیون پرورش اندام و بدنسازی کشور حضور داشت.


ثبت دیدگاه