dexter_jackson

پیشروی (یک گام به جلو) در سیستمHST

پیشروی (یک گام به جلو) از این حقیقت نمی توان گریخت که بدن و عضلات آدمی همواره در

پیشروی (یک گام به جلو)
از این حقیقت نمی توان گریخت که بدن و عضلات آدمی همواره در معرض خطر عادت کردن به تمرین قرار دارند و حتما شما نیز می دانید که عادت کردن بدن به تمرینات، مصادف با توقف رشد عضلانی خواهد بود. بدن آدمی بسته به اینکه چند بار در هفته با تمرین آشنا می شود و بسته به سرعت و شدت تمریناتی که فرد در طول هفته انجام می دهد به مرور زمان به شیوه های تمرینی عادت خواهد کرد.

 

دکستر

در صورتی که شرایط تمرین اعم از تناژ وزنه ها و سرعت تمرین در تمامی طول سال یکسان بوده و تغییر داده نشوند بدن نیز به مرور زمان، خود را با این شرایط وفق داده و دیگر نیازی به رشد دادن عضلات حس نخواهد کرد.
در سیستم تمرینی HST که در این مبحث به آن می پردازیم برای در امان نگه داشتن بدن از سازگاری مخرب و نامطلوب با تمرین از تکنیکی موسوم به تکنیک افزایش تدریجی بار استفاده می شود. پیشروی در این سیستم به این معنی که شما در هر جلسه ای که به پیش می روید افزایش بار را نیز به طور تدریجی بر عضلات خود اعمال می کنید.

غیر شرطی سازی استراتژیک
زمانی که فشار مکانیکی وارد شده بر عضلات خود را به صورت تدریجی افزایش می دهید در نهایت به نقطه ای می رسید که دیگر قادر به افزودن بر تناژ وزنه هایی که با آنها تمرین می کنید نخواهید بود. گفته می شود که در این نقطه به حداکثر رکوردی که در پرورش اندام و در تمرینات خاص این رشته از ورزش های قدرتی مطرح می شود می رسید.
افزودن بر تناژ وزنه ممکن نیست اما در صورتی که تمرین با این وزنه ها را نیز ادامه دهید بدن در طولانی مدت با این تناژ از وزنه نیز سازگاری پیدا کرده و رشد عضلانی نیز متوقف خواهد شد. این مشکل دقیقا همان مشکلی است سهم عمده ای از پرورش اندام کاران با آن مواجه هستند و در اغلب موارد نیز راه حل نتیجه بخشی برای حل آن پیدا نمی کنند.
غیر شرطی سازی استراتژیک که یکی از اصول پایه سیستم HST می باشد منحصرا برای مقابله با این پدیده ناخواسته بنا شده است به این معنی که شما باید پس از هر ۶ الی ۸ هفته ای که با سنگین تر ین وزنه های ممکن تمرین می کنید در حدود ۹ الی ۱۶ روز از تمرین کردن با وزنه خودداری کرده و بدن را از سازگار شدن با این شیوه از تمرین در امان نگه دارید.
۷ روز پس از ورود به فاز غیر شرطی سازی استراتژیک، تقریبا تمامی صدمات نامحسوس و اجتناب ناپذیری که در طی فصول تمرین بر روی عضلات وارد شده است ترمیم می شوند و از روز هفتم به بعد نیز بدن وارد فاز ترک اعتیاد می شود. به این معنی که سازگاری خود با تمرینات معمول در طی هفته های قبل را به باد فراموشی می سپارد.

بادی فول


ثبت دیدگاه