دکتر محمد رضا کاظمی آشتیانی با حکمی فرامرز عباسی را به عنوان رئیس کمیته فرهنگی و انضباطی فدراسیون بدنسازی پرورش اندام اعلام کرد.
حکم انتصاب فرامرز عباسی به صورت زیر است:

احتراما ، نظر به تجارب و سوابق ارزشمند در عرصه های فرهنگی و انضباط اجتماعی و با توجه به تعهد و شایستگی جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت رئیس کمیته فرهنگی و انضباطی فدراسیون منصوب می شوید.

توفیقات روز افزونتان را از خداوند متعال آرزومندم.

دکتر محمدرضا کاظمی آشتیانی

سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران

درباره اصغر مرادی

قهرمان هشت دوره پرورش اندام ومربی بین المللی فدراسیون جهانی بدنسازی IFBB-تحصیل کرده تربیت بدنی-مدیر مجتمع ورزشی گلها-مدیر شرکت تولید دستگاههای بدنسازی بادی فول-مدیر سایت اتحادیه بدنسازی ایران-مشاور مربیگری ,مدیریت وبازاریابی باشگاههای بدنسازی

ثبت دیدگاه