دکتر محمد رضا کاظمی آشتیانی با حکمی فرامرز عباسی را به عنوان رئیس کمیته فرهنگی و انضباطی فدراسیون بدنسازی پرورش اندام اعلام کرد.
حکم انتصاب فرامرز عباسی به صورت زیر است:

احتراما ، نظر به تجارب و سوابق ارزشمند در عرصه های فرهنگی و انضباط اجتماعی و با توجه به تعهد و شایستگی جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت رئیس کمیته فرهنگی و انضباطی فدراسیون منصوب می شوید.

توفیقات روز افزونتان را از خداوند متعال آرزومندم.

دکتر محمدرضا کاظمی آشتیانی

سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران


ثبت دیدگاه