زیر بغل سیمکش با لت

Giant Sets -بادی فول-

Giant Sets از این تکنیک در زبان فارسی به تکنیک “ست های غول آسا” نیز یاد شده است.

Giant Sets
از این تکنیک در زبان فارسی به تکنیک “ست های غول آسا” نیز یاد شده است. به زبان بسیار ساده می توان گفت که اصل این تکنیک بر این اساس استوار است که شما بر روی یک قسمت مشخص از بدن و بدون اینکه استراحتی بین ست های تمرینات خود داشته باشید تمرینات متعددی را به صورت متوالی و پشت سر هم اجرا می کنید.

 

زیر بغل سیمکش با لت

این تکنیک را بر روی قسمت های مختلفی از بدن می توان اجرا کرد و به طور مثال به نحوه صحیح پیاده کردن این حرکت در تمرینات زیر بغل که از مرسوم ترین و محبوب ترین تمرینات اجرا شده در باشگاه های پرورش اندام نیز محسوب می شود اشاره کوتاهی می کنیم:
ابتدا پایه و سازنده بارفیکس را به تعداد لازم و کافی انجام داده و به سراغ حرکت پارویی (قایقی) رفته و یک ست از این حرکت را نیز اجرا کنید. بی آنکه استراحتی به عضلات خود بدهید به سراغ حرکت زیر بغل سیم کش با دستگاه لت ، رفته و در نهایت نیز حرکت سیم کش لت معمولی را اجرا کنید. معمولا اجرای یک دوره  چرخشی از این تکنیک در طی یک جلسه تمرینی برای افرادی که به تازگی با این تکنیک تمرین می کنند کفایت می کند اما کسانی که در مراحل پیشرفته تر قرار دارند می توانند این روند را به تعداد دو یا حتی سه بار در طول یک جلسه تمرینی اجرا کنند.
با توجه به اینکه شما در این تکنیک مجبور به وارد کردن فشار ممتد و متوالی به عضلات خود بوده و ملزم به اجرای متوالی حرکات تمرینی هستید امکان استفاده از وزنه های سنگین در این تکنیک نیز وجود نخواهد داشت.
به جای انتخاب تناژ سنگین وزنه که صحت و سلامت اجرای تکنیک را به خطر می اندازد می توانید با تقویت بیش از پیش تمرکز خود بر تمرین و با انتقال موثر فشار تمرین بر عضلات، امکان و احتمال عادت کردن بدن به فشار تمرین را به حداقل رسانده و عضلات را تشویق به رشد کنید.

بادی فول


ثبت دیدگاه