مولتی ویتامین

مبارزه با سرطان با مولتی ویتامین

مبارزه با سرطان با مولتی ویتامین بر اساس یک تحقیق جدید مشخص شده است مصرف روزانه یک عدد

مبارزه با سرطان با مولتی ویتامین
بر اساس یک تحقیق جدید مشخص شده است مصرف روزانه یک عدد مولتی ویتامین در مردان احتمال بروز سرطان را کاهش می دهد.

 

مولتی ویتامین

در این مطالعه وسیع ۱۵ هزار مرد با سن ۵۰ سال و بالاتر به مدت ۱۱ سال بررسی شدند. دکتر مایکل گازیانو محقق دانشگاه پزشکی هاروارد گفته است این تحقیقات نشان داد آقایانی که روزانه یک عدد مولتی ویتامین مصرف می کنند احتمال بروز سرطان در آنها ۸ درصد کاهش می یابد. محققین تاکید کردند برای آنکه مولتی ویتامین سبب کاهش احتمال بروز سرطان شود باید روزانه و به مدت چندین سال مصرف شود.

بادی فول


ثبت دیدگاه