havazi.jpg1

تمرین هوازی با تست صحبت کردن

تمرین هوازی با تست صحبت کردن شاید تمرینات هوازی، کابوس بسیاری از بدنسازان تحت رژیم باشد که ناچارند

تمرین هوازی با تست صحبت کردن
شاید تمرینات هوازی، کابوس بسیاری از بدنسازان تحت رژیم باشد که ناچارند پذیرای آن باشند. در واقع اگر می خواهید تا بیشترین حد ممکن لایه های چربی را از روی عضلات خود پاک کنید، معمولا چاره ای ندارید جز اینکه زمان مشخصی از روز را روی تردمیل یا دیگر دستگاههای هوازی سپری کنید، ولی برای کسب نتایج بهینه باید شدت مشخصی را در تمرین خود بکار گیرید. در حالیکه بسیاری از افراد باشدت بسیار کمی تمرینات هوازی را اجرا می کنند که در نتیجه به هیچ وجه نتایج بهینه ای برایشان در پی ندارد، اگر می خواهید به چربی سوزی قابل توجهی دست یابید، لازم است تا شدت تمرین هوازی تان در حدی باشد که به ۶۵ تا ۸۵ درصد حداکثر ضربان قلب خود دست یابید. البته بدون شک پایبندی به چنین شدتی از تمرین آسان نخواهد بودبخصوص که شاید دستگاه هوازی شما ضربان سنج دقیقی هم نداشته باشد.در چنین شرایطی می توانید از از یک روش ساده ولی کارآمد استفادهکنید که سالهاست فیزیولوژیستهای ورزشی به ورزشکاران توصیه می کنند:

هوازی

 
وقتی در حال انجام تمرینات هوازی هستید از تست “صحبت کردن” استفاده کنید! در واقع شدت ۷۵ درصد تا ۸۵ درصدبرای تمرین هوازی معادل مرزی است بین امکان صحبت کردن آسان و عدم توانایی برای صحبت کردن در طول تمرین هوازی!
دانشمندان  دانشگاه ویسکامسین طی تحقیقی به بررسی دقت این تست پرداختند. آنها ۱۶ فرد فعال را تحت تمرین روی تردمیل و دوچرخه ثابت قرار دادند و شدت تمرین را بتدریج در چند مرحله افزایش دادند.در انتهای هر مرحله، از افراد خواسته می شد تا تکه ای از نوشته ای را با خود بخوانند، و از آنها پرسیده می شد که آیا این کار برایشان آسان بوده یا سخت. کحققان کشف کردند در آخرین مرحله پیش از اینکه صحبت کردن برای افراد در حال تمرین روی تردمیل یا دوچرخه دشوار شود، ضربان قلب آنها بین ۷۵ تا ۸۵ درصد حداکثر تپش قلب شان بوده.

از علم تا عمل
این حقیقت که وقتی افراد تمرین هوازی را با شدتی اجرا می کنند که در مرز توانایی برای صحبت کردن آسان یا صحبت کردن به زحمت قرار گیرند، تپش قلبشان به حدود ۷۵ تا ۸۵ درصد حداکثر ضربان قلب می رسد، نشان می دهد تست “صحبت کردن” روش دقیقی است برای بدنسازان برای اینکه شدت تمرین هوازی خود را تنظیم کنند. تمرین در این شدت برای سوزاندن چربی ها و دستیابی به مزایای قلبی عروقی تمرینات هوازی، شدت بهینه است.
برای اینکه شدت خود را در طول تمرین هوازی تنظیم کنید، می توانید بخشی از یک شعر یا ترانه را برای خود زمزمه کنید. اگر این کار خیلی آسان انجام دهید، لازم است تا بر شدت تمرین بیافزایید و خود را دوباره تست کنید، تا وقتی که انجام این کار برایتان دشوار شود. مرز بین این دو شدت مناسب برای تمرین شما خواهد بود.
منبع: مجله فلکس

بادی فول


ثبت دیدگاه