غذای بدنسازان

آیا چربی ها شما را ضعیف می کند؟

آیا چربی ها شما را ضعیف می کند؟ تحقیقات اخیر در افراد چاق، ارتباط منفی را بین مقدار

آیا چربی ها شما را ضعیف می کند؟
تحقیقات اخیر در افراد چاق، ارتباط منفی را بین مقدار چربی زیر پوست که عضلات شما را پوشانده با مقدار نیرویی که عضلات در هر واحد از مساحت خود می توانند تولید کنند نشان داده. به این معنی است که چربی زیرپوستی که بر روی عضلات انباشته می شود، توانایی عضلات برای تولید نیرو را کاهش می دهد.

 

غذای بدنسازی

در پی انتشار این خبر، گروهی از دانشگاه میشیگان به بررسی این مسئله پرداختند که آیا این نتایج در مورد افراد غیر چاق و سالم هم صدق می کند. علاوه بر این، آنها تلاش کردند ببینند که آیا ۱۲ هفته تمرین بر نقش چربی بر عضلات اثری دارد. در این مطالعه ۶۳۴ فرد غیر چاق (۲۵۳ مرد، ۳۸۱زن، با متوسط سن ۲۳ سال)  مورد بررسی قرار گرفتند. چربی زیرپوست، حجم خالص عضلانی ، قدرت ایزومتریک و دینامیک عضله دوسربازو، و کیفیت عضلانی(نسبت قدرت به حجم عضلانی) در ابتدا و پس از ۱۲ هفته در بازوی غیر برتر(به فرض اگر فردی راست دست غیر برتر بشمار می آید) مورد بررسی قرار گرفت.
چنانچه انتظار می رفت، کیفیت عضلانی، یا قدرت عضله در هر واحد از مساحت، رابطه منفی را با مقدار چربی زیر پوست نشان داد. جالب این است که، نه تنها مشخص شد چربی که عضلات را پوشانده اثر منفی بر قدرت عضله دارد، بلکه بطور منفی روی قابلیت وفق پذیری عضله با تمرین هم اثر گذار است. پس هم ارتباط منفی بین بافت چربی و قدرت عضله، و هم رابه بین بافت چربی و توانایی عضله برای تمرین را به یاد داشته باشید،
که هر دو موارد مهمی هستند. البته در زنان، اثر منفی برافزایش قدرت عضلانی در پی تمرین مشاهده نشد؛ این مورد فقط در مردان نمایان بود.

کاربرد عملی:
شاید بپرسید “خب، نتیجه عملی این تحقیق چیست؟” تحقیقات اخیر نشان دهنده ارتباط متقابل بین سلولهای بنیادی عضله و سلولهای بنیادی  چربی است. سلولهای بنیادی چربی سیگنالهایی را ارسال می کند که همزمان انحطاط سلولهای عضله و شکل گیری سلولهای جدید چربی، بافتهای غیر انقباضی، و یا ذخیره سازی کلاژن در عضله را در پی دارد. نتیجه این مسئله کاهش قدرت و اخلال در توانایی عضلات برای ریکاوری مناسب از تمرین است. از دیدگاه عملی، این اطلاعات تازه در حالیست که چنانکه ذکر شد، از افراد چاقی هم در تحقیق استفاده نشده. با این اوصاف بهترین اقدان عملی که می توانید انجام دهید این است که در طول خارج از فصل رقابت و در زمان حجم هم اجازه ندهید ذخیره چربی شما از ۱۲-۱۳ درصد فراتر رود. و پس از اینکه برای افزایش حجم عضلانی مقداری بر وزن خود می افزایید، سعی کنید مدت زمان را صرف سوزاندن چربیهای زاید کنید پیش از اینکه دوباره روی افزایش حجم عضلات تمرکز کنید. در این صورت عضلات تان از شما ممنون خواهند بود!
منبع: مجله فلکس

بادی فول


ثبت دیدگاه