شاون رودن

شاون رودن تحت حمایت رونی کلمن قرار گرفت

شاون رودن تحت حمایت رونی کلمن قرار گرفت شاون رودن، بدنساز جاماییکایی الاصل مقیم آمریکا تحت اسپانسری موسسه

شاون رودن تحت حمایت رونی کلمن قرار گرفت
شاون رودن، بدنساز جاماییکایی الاصل مقیم آمریکا تحت اسپانسری موسسه تازه تاسیس رونی کلمن قرار گرفت.

 

شاون رودن

این بدنساز ۳۷ ساله، چند ماه پیش و پس از کسب ۲ عنوان قهرمانی از رقابت های حرفه ای سال ۲۰۱۲ مورد پیشنهاد رونی کلمن- قهرمان ۸ دوره مستر المپیا- قرار گرفت و با پیشنهادی که از سوی رونی کلمن مطرح شد، اسپانسری او را پذیرفت. رونی کلمن نیز که به ترکیب ایده آل شاون رودن و همچنین استعداد و درخشش او در آینده ای نزدیک واقف بود، قرار داد همکاری را با شاون رودن منعقد نمود.
گفتنی است که شاون رودن، مدتی پس از انعقاد قرارداد بود که به صحنه مسترالمپیا آمد و در عین ناباوری، مقام سوم را در تصاحب خویش درآوردو این، با همکاری و مشورت”رونی کلمن با تجربه” رقم خورد.
هم اکنون، شاون رودن به عنوان یکی از حریفان بسیار جدی در رقابت های آتی قلمداد می شود.

بادی فول


ثبت دیدگاه