برگزاری رقابت های جهانی آماتوری IFBB
شصت و ششمین دوره از مسابقات بدنسازان آماتوری جهان از هفته آینده به اجرا در خواهد آمد. این رقابتها مربوط به فدراسیون آماتوری IFBB بوده از ۶ تا ۱۱ نوامبر- مطابق با ۱۶ تا ۲۱ آبان ماه جاری – در بزرگترین شهر کشور اکوادر به نام شهر “گوایا کیول” به نمایش در خواهد آمد.
قابل ذکر است که مسئولین IFBB پیش از برگزاری این دوره از رقابتها اعلام داشتند که شصت و هفتمین دوره از رقابتهای جهانی در سال ۲۰۱۳ در کشور استرالیا برگزار خواهد شد.

بادی فول


ثبت دیدگاه