کرانچ

گرانچ با وزنه های اضافی

گرانچ با وزنه های اضافی برخلاف آنچه که عموم ورزشکاران تصور کرده و به آن نیز عمل می

گرانچ با وزنه های اضافی
برخلاف آنچه که عموم ورزشکاران تصور کرده و به آن نیز عمل می کنندتکرارهای این حرکت نباید بیش از ۱۰ الی ۱۵ عدد در نظر گرفته شود. با استفاده از وزنه می توان فشار وارد شده بر عضلات شکم را افزایش داد. وزنه اعم از دمبل و یا صفحه هالتر را می توان بر روی قسمت فوقانی سینه ثابت نگه داشت. در حین اجرای این حرکت نیز کنترل بر حرکت، راز اصلی اجرای صحیح حرکت خواهد بود. اجرای انفجاری حرکات، گذشته از اینکه فشار تمرینی را از عضله اصلی مورد تمرین برداشته و فشار تمرینی را بر روی دیگر عضلات پخش می کند بلکه زمینه را نیز برای بروز مصدومیت های شدید مهیا می کند.

 

کرانچ

این حرکت بر روی سطح شیبدار انجام می شود. بدیهی است که زاویه سطح شیبدار را می توان بسته به تمرینی که دارید تغییر داد. شایع ترین اشتباهی که ورزشکاران در اجرای این حرکت مرتکب می شوند افزایش افراطی زاویه سطح شیبدار بوده است.

بادی فول


ثبت دیدگاه