یخچال مجرم اصلی در شکم چاق

یخچال مجرم اصلی در شکم چاق یخچال اختراع شد تا از آن درست استفاده شود. اگر ما فقط

یخچال مجرم اصلی در شکم چاق

یخچال اختراع شد تا از آن درست استفاده شود. اگر ما فقط سبزیجات، لبنیات، یا داروها را در آن نگه می داشتیم، قطعا به جای یک وسیله تجملی، یک ضرورت می بود. ولی ما آن را به یک انبار خنک برای نگهداری همه جور خوراکی ، اعم از پخته یا خام و نوشیدنی های خنک و بستنی تبدیل کرده ایم.

یخچال ضمن این که ارزش غذایی غذاهای پخته، نوشیدنی ها، بستنی ها، کیک ها، دسرها و امثال آنها را از بین می برد، موجب بیماریهای اجتناب ناپذیری مانند چاقی هم می شود.

نگهداری انواع خوراکی ها در یخچال، باعث می شود که این خوراکی ها به علت در دسترس بودن، عادات غذایی ما را از نظر کمی تغییر دهند.

یخچال مجرم اصلی در شکم چاق

بادی فول


ثبت دیدگاه