چاقی شکمی در کودکان

چاقی شکمی در کودکان تغذیه بیش از حد کودکان به ویژه در دوران کودکی و تا حدود کمتری

چاقی شکمی در کودکان

تغذیه بیش از حد کودکان به ویژه در دوران کودکی و تا حدود کمتری در سالهای آخر کودکی می تواند منجر به یک عمر چاقی گردد. تعداد سلولهای چربی در بدن شخص بالغ، در سنین اولیه زندگی تعیین می شود.

میزان تشکیل سلولهای چربی جدید مخصوصا در کودکان چاق سریع است و این امر با سرعت کمتری تا زمان بلوغ ادامه می یابد. از آن به بعد، تعداد سلولهای چربی در سراسر باقیمانده دوران زندگی تقریبا ثابت می ماند.

بادی فول

درباره اصغر مرادی

قهرمان هشت دوره پرورش اندام ومربی بین المللی فدراسیون جهانی بدنسازی IFBB-تحصیل کرده تربیت بدنی-مدیر مجتمع ورزشی گلها-مدیر شرکت تولید دستگاههای بدنسازی بادی فول-مدیر سایت اتحادیه بدنسازی ایران-مشاور مربیگری ,مدیریت وبازاریابی باشگاههای بدنسازی

ثبت دیدگاه