مچ هالتر

مچ با هالتر نشسته

مچ با هالتر نشسته این حرکت نیز از کارآمد ترین تمرینات برای تحت فشار قرار دادن عضلات مچ

مچ با هالتر نشسته
این حرکت نیز از کارآمد ترین تمرینات برای تحت فشار قرار دادن عضلات مچ به شمار می رود. بر روی خرک مناسبی بنشینید. میله هالتر را در دست بگیرید. قبل از شروع حرکت به این مهم توجه داشته باشید که تعادل وزنه و هماهنگی دست ها در این حرکت از اهمیت زیادی برخوردار است. شما باید موقعیت دست ها بر روی میله هالتر را دقیقا و به گونه ای تنظیم کنید تا تعادل و توازن در طرفین میله برقرار باشد و نیروی لازم برای به حرکت درآوردن وزنه را نیز باید به طور مساوی بین دو دست خود تقسیم کنید.

 

مچ هالتر

در این حرکت شما باید مفاصل آرنج را در موقعیتی که در ابتدای حرکت قرار دارند قفل کرده و از به حرکت درآمدن این مفصل جلوگیری کرده و توجه به این مهم داشته باشید که تنها مفاصل درگیر در این حرکت مفاصل مچ ها می باشند.
در حالی که میله هالتر را به کمک انگشتان خود گرفته اید مچ ها را به آرامی و با تمرکزی که بر روی وزنه و عضلات خود اعمال می کنید به سمت بالا بچرخانید . دامنه حرکت در این تمرین بسیار کوتاه بوده و در حد چند سانتی متر است ولی با این وجود مچ ها را باید تا حد ممکن به سمت بالا بچرخانید.
میله هالتر در ابتدای حرکت، بر روی انگشتان شما قرار دارد اما با چرخش مچ به سمت بالا و با بالا آمدن چندین سانتی متری میله هالتر، میله نیز به سمت کف دست رانده می شود.
پس از کامل شدن فاز مثبت تمرین، مکث کوتاهی داشته و عضلات درگیر در تمرین را به مدت چند ثانیه در حالت انقباض کامل قرار داده و سپس میله را به آرامی به سمت پایین هدایت کرده و آن را به نقطه اول خود باز گردانید. اشاره به این نکته ضروری است که این حرکت با دمبل (به صورت تکی) نیز قابل اجراست.

بادی فول


ثبت دیدگاه