عضله عرضی شکم

آزمایشات قدرت عضله عرضی شکم

آزمایشات قدرت عضله عرضی شکم تقریبا مثل آزمایش عضله مستقیم شکمی است با این تفاوت که زانوها خم

آزمایشات قدرت عضله عرضی شکم
تقریبا مثل آزمایش عضله مستقیم شکمی است با این تفاوت که زانوها خم شده هستند.

روش اجرا:داوطلب به پشت خوابیده و انگشتان خود را در پشت گردن به یکدیگر قلاب می کند. در این وضعیت زانوها خم شده و پاها به وسیله آزمایشگر بر روی میز نگهداشته می شود. به داوطلب گفته می شود:”در حالی که انگشتان خود را در پشت گردن قلاب کرده سعی کند، بالاتنه خود را از سطح میز بلند کرده و به وضعیت نشسته در ۀید”.

 

شکم

توضیحات:
همانند آزمون قبلی عمل کنید. دقت نمایید در هنگام بالا آوردن تنه پشت کاملا صاف و مستقیم باشد.

امتیازات:
-عدم موفقیت در بالا آوردن تنه از سطح میز=صفر امتیاز
-بالا آوردن تنه از سطح میز بدون کمک=۱۰امتیاز
-بالا آوردن تنه از سطح میز با کمی کمک=۵ امتیاز

بادی فول

درباره اصغر مرادی

قهرمان هشت دوره پرورش اندام ومربی بین المللی فدراسیون جهانی بدنسازی IFBB-تحصیل کرده تربیت بدنی-مدیر مجتمع ورزشی گلها-مدیر شرکت تولید دستگاههای بدنسازی بادی فول-مدیر سایت اتحادیه بدنسازی ایران-مشاور مربیگری ,مدیریت وبازاریابی باشگاههای بدنسازی

ثبت دیدگاه