غذای ورزشی

برای رسیدن به رشد بدنی و عضلانی به تغذیه خود بیش از پیش اهمیت بدهید!

به تغذیه خود بیش از پیش اهمیت بدهید! زمانی که به تغذیه می رسیم باید به این مهم

به تغذیه خود بیش از پیش اهمیت بدهید!
زمانی که به تغذیه می رسیم باید به این مهم اشاره کنیم که پایه کار بر این تئوری استوار است که شما برای رسیدن به رشد بدنی و عضلانی باید اندکی بیش از نیاز خود در طول روز کالری وارد بدن خود کنید. در صورتی که شما کمتر از نیاز خود انرژی در طول روز وارد بدن خود کنید با کاهش وزن و با کاهش حجم عضلات روبرو می شوید و در صورتی هم که به اندازه نیاز خود انرژی مصرف کنید در همان شرایطی که هستید باقی خواهید ماند.

 

تغذیه ورزشکاران

اما در صورتی که میزان کالری مصرفی شما در طول روز از میزان نیاز شما به انرژی بیشتر باشد اقدامات شما برای رسیدن به افزایش حجم عضلانی نیز موثر خواهد افتاد. میزان نیاز بدن به کالری به تیپ بدنی، سن، میزان فعالیت، وزن بدن و دیگر فاکتورهای ذاتی و اکتسابی بستگی دارد.

 

بادی فول


ثبت دیدگاه