خواب

استراحت خود را کامل کنید! تمرین بدنسازی

استراحت خود را کامل کنید! این توصیه چندان هم که به نظر می رسد با عرضه تمرین زدگی

استراحت خود را کامل کنید!
این توصیه چندان هم که به نظر می رسد با عرضه تمرین زدگی و با تکنیکهای پیشگیری از این عارضه بی ارتباط نیست. شما برای رسیدن به رشد عضلانی مناسب، ناگزیر از پرداختن به تمرینات شدید هستید و در صورت پرداختن به تمرینات فشرده نیز باید زمان کافی را به استراحت دادن عضلات اختصاص داده و زمان کافی را برای رشد در اختیار بدن و عضلات قرار دهید.

 

خواب

بهترین و مطمئن ترین تمهید برای در امان نگه داشتن بدن از شر عارضه تمرین زدگی داشتن خواب خوب و مطلوب شبانه است. نیاز انسان های مختلف به خواب با توجه ژنتیک و خصوصیات منحصر به فردی که افراد مختلف دارند متفاوت از هم بوده است اما به طور کلی می توان گفت که هشت ساعت خواب خوب شبانه برای سلامت و همین طور هم برای تشدید فرآیند عضله سازی الزامی است.
خواب کوتاه نیمروزی را دست کم نگیرید. خواب نیمروزی مخصوصا برای کسانی که در شهر های بزرگ و پر هیاهو زندگی کرده و همواره نیز از آلودگی صوتی و از استرس دیر رسیدن به مقصد و غیره و از استرس دیگر معضلات زندگی در چنین شهرهایی در عذابند الزامی تر است. حتی اگر در وسط روز در حدود پانزده دقیقه نیز چشم های خود را بر روی هم گذاشته و در آرامش فرو بروید همین مدت زمان کوتاه نیز تاثیر سازنده ای در آرامش اعصاب و روان و همین طور هم در تسریع ریکاوری عضلات شما خواهد داشت.

بادی فول


ثبت دیدگاه