بازوها

در تمرینات خود قسمت های مشخصی از عضلات دو سر و سه سر بازو را هدف قرار دهید!

در تمرینات خود قسمت های مشخصی از عضلات دو سر و سه سر بازو را هدف قرار دهید!

در تمرینات خود قسمت های مشخصی از عضلات دو سر و سه سر بازو را هدف قرار دهید!
همانگونه که از اسم این دو عضله نیز پیداست عضلات سه سر از سه قسمت و عضلات دو سر نیز از دو قسمت و یا دو سر مجزا تشکیل شده است. برای رسیدن به حجم و توسعه عضلانی برتر در مورد هر یک از این عضلات باید در تمرین دادن آنها همه قسمتها و به اصطلاح همه سز های آنها را هدف قرار دهید و برنامه تمرینی خود را به گونه ای تنظیم کنید که همه قسمت ها و همه سرهای این عضلات، فشار سنگین و تحریک کننده تمرین را با تمام وجود حس کنند.
در صورتی که تمامی تمرینات شما متمرکز بر روی یک سر از دو سر بازو بوده و یا متمرکز بر دو سر از سه سر عضلات پشت بازو باشد،  یقینا رشد عضلانی مناسب را تجربه نخواهید کرد و در صورت تجربه کردن رشد نیز عدم تناسب و عدم وجود زیبایی در بازوهای شما مشهود خواهد بود.

 

بازو

برای افزایش شدت تمرینات از تکنیک های پیشرفته استفاده کنید!
شدت کلید اصلی برای تحریک کردن عضلات و برای وادار کردن آنها به تشدید فرآیند عضله سازی است. یکی از روش های کارآمدی که امروزه برای تند کردن آهنگ رشد عضلانی به کار گرفته می شود افزایش دوره ای شدت تمرین است.
برای افزایش دوره ای شدت تمرین نیز می توان از تکنیک هایی همانند دراپ ست، سوپرست، تمرین منفی و دیگر تکنیک های پیشرفته تمرین با وزنه .
تمامی این اقدامات و این تکنیک ها برای این منظور طراحی و اجرا می شوند که فیبرهای رشته های عضلانی را وادار به تجربه کردن حجم و قدرتی کنیم که این تارها در حالت طبیعی و بدون دخالت این قبیل تکنیک ها و بدون دخالت این قبیل عملیات هرگز میل و توان تجربه کردن آن را نخواهند داشت.
به این نکته نیز توجه داشته باشید که خطر آسیب دیدگی همواره در کمین کسانی است که با شدت های بالا تمرین می کنند. از دیگر خطراتی که ورزشکاران رشته های قدرتی سنگین کار را به شدت تهدید می کند می توان به عارضه تمرین زدگی اشاره کرد.
به طور خلاصه می توان گفت که مرز بسیار باریکی بین افراط در تمرین و تمرین با شدت بالا وجود دارد که ورزشکاران باید در برنامه ریزی و همین طور هم در اجرای برنامه تمرینی خود به این مهم توجه کافی داشته باشند.

بادی فول


ثبت دیدگاه