مس تچ و کالری
وقتی شما  دو وعده از این مکمل را در روز با شیر ترکیب کرده و میل کنید در حقیقت ۲۰۰۰ کالری را وارد بدن خود می کنید و زمانی که مثلا ۱۴۰۰ کالری نیز از طریق تغذیه بگیرید با ۳۴۰۰ کالری در روز زندگی و رشد طبیعی و با کیفیت را خواهید داشت و این در حالی است که برخی ترکیبات مشابه در دزهای معمول حتی بیش از ۴۰۰۰ کالری انرژی وارد بدن شما می کنند.

مستچ و پروتئین
از این نظر این مکمل را می توان به نوعی تامین کننده انرژی مورد نیاز شما در حین تمرین نیز دانست و این در حالی است که دو سروینگ از این مکمل که در روز می خورید در حدود ۴۵ گرم پروتئین با کیفیت را نیز وارد بدن خواهد کرد و ناگفته پیداست که این مقدار پروتئین برای ترمیم و ریکاوری و حتی برای تشدید رشد عضلانی در بافتها نیز کافی و موثر خواهد بود و از این نظر این مکمل را می توان تامین کننده نیاز بدن به پروتئین نیز دانست.

افزایش محسوس قدرت
با تامین نیاز بدن به پروتئین علاوه بر اینکه می توان امید به افزایش وزن و حجم داشت از سوی دیگر می توان افزایش محسوس قدرت را نیز قابل پیش بینی دانست و از این رو سازندگان این مکمل افزایش واقعی قدرت بدنی در حد معقول را نیز در کنار مصرف این مکمل وعده داده اند!

بادی فول


ثبت دیدگاه