بازو1

در تمرین دادن عضلات بازو از الگوی صحیح تمرین پیروی کنید

در تمرین دادن عضلات بازو از الگوی صحیح تمرین پیروی کنید! عضلات شما در حالت طبیعی در خانه

در تمرین دادن عضلات بازو از الگوی صحیح تمرین پیروی کنید!
عضلات شما در حالت طبیعی در خانه گرم و نرم خود راحت بوده و نیازی به افزایش حجم و قدرت احساس نمی کنند. اولین اقدام شما برای تحریک کردن و وادار کردن آنها برای افزایش حجم، باید بر این پایه استوار باشد که آنها را از خواب راحتی که در آن فرو رفته اند بیدار کرده و آنها را از محیط گرم و نرمی که در آن محیط آرمیده اند بیرون بکشید.

 

بازو

زمانی که با فشار تمرینی شدید و در عین حال معقولی که بر روی این عضلات اعمال می کنید آنها را وحشت زده کرده  و آنها وادار به نشان دادن عکس العمل مناسب و مثبت می کنید این عضلات دیگر زمان و فرصت چندانی برای آرامش و سکون در اختیار نخواهند داشت.
پذیرفتن این حقیقت شاید در نگاه اول دشوار باشد. اما برخی از افرادی که به خیال خود بر روی عضلات جلو بازوی خود تمرین می کنند در اصل از وارد کردن فشار تمرینی مثبت و سازنده به عضلات خود ناتوان بوده و به این امید که همین مقدار کار و همین مقدار تمرین بر روی عضلات جلو بازو برای رشد دادن آنها کفایت می کند چشم به راه معجزه می نشینند و برخی دیگر نیز در این میان هستند که عضلات خود را به یکباره در طوفانی از تمرینات مختلف درگیر کرده و بیشتر از اینکه به عضلات خود شوک بدهند آنها را در زیر آوار زلزله ۸ ریشتری تمرینات برق آسایی که بر سر عضلات نازل می کنند کشته و از بین می برند. در تمرین دادن عضلات خود تعادل را رعایت کنید.
عضلات آدمی از تارهای کند انقباض و تند تشکیل شده است که در برنامه ریزی تمرینی و در تنظیم ست ها و تکرارها باید به این مهم توجه داشت که عضلات کدام قسمت از بدن بیشترن تارهای کند انقباض و عضلات کدام قسمت از بدن نیز بیشترین تارهای تند انقباض را دارا هستند. گفته می شود که تکرارهای شش الی هشت تایی برای تمرین دادن عضلات بازو و برای رشد دادن این عضلات موثرتر از تکرارهای بالاتر عمل است.


ثبت دیدگاه