قند

قندهای ساده

قندهای ساده مصرف قند و مخصوصا قند ساده در وعده غذایی پس از تمرین در تمامی مکاتب پرورش

قندهای ساده
مصرف قند و مخصوصا قند ساده در وعده غذایی پس از تمرین در تمامی مکاتب پرورش اندام توصیه شده است و ساده بودن این قند نیز شدیدا مهم قلمداد شده است!
در صورتی که به ریکاوری سریع و بدون تاخیر و به مهار پدیدهمخرب کاتابولیسم می اندیشید و در صورتی که به افزایش حجم توده عضلانی فکر می کنید در این وعده باید قند کافی میل کنید! این قند از یک سو تامین کننده نیاز بدن به انرژی بوده و از سوی دیگر جایگزین کننده انرژی از دست رفته در حین تمرین خواهد بود.

 

قند

الزام مصرف قند در این وعده را می توان از این دیدگاه نیز بررسی کرد که این قند مخصوصا در صورتی که از نوع ساده و زود جذب باشد به بالا رفتن سطح سرمی انسولین در خون ختم شده و در نتیجه به جذب بهتر و سریع تر پروتئینی که می خورید نیز کمک خواهد کرد.
در هر سروینگ از این مکمل در حدود ۴۰ گرم قند ساده نیز یافت می شود که وجود همین مقدار قند ساده و زود جذب از یک سو برای تامین انرژی مورد نیاز برای پرداختن به تمرینات سنگین و شدید که در طول روز دارید کفایت می کند و از سوی دیگر افزاینده شدید میزان ترشح طبیعی انسولین در بدن خواهد بود.

بادی فول


ثبت دیدگاه