نظریه نقطه تنظیم در کاستن وزن

نظریه نقطه تنظیم در کاستن وزن نقطه تنظیم، وزن خاصی است در صورتی که شما سعی نکنید میزان

نظریه نقطه تنظیم در کاستن وزن

نقطه تنظیم، وزن خاصی است در صورتی که شما سعی نکنید میزان دریافت کالری خود را محدود کنید، بدنتان به طور طبیعی به محدوده این وزن خاص باز می گردد، صرفنظر از تغییرات روزانه در میزان دریافت و مصرف کالری، بدن شما علاقه دارد که میزان خاصی از چربی را ذخیره کند. شما می توانید با افزایش تمرینات هوازی خود با یک مبنای منظم، نقطه تنظیم خود را تغییر دهید و آن را پایین تر بیاورید.
تمرینات هوازی، بدن شما را وا می دارد که به ذخیره کردن مقدار کمتری رضایت دهد و این کاهش میزان چربی بدون وارد آمدن فشاری بر تن و روان شما صورت می گیرد.

نظریه نقطه تنظیم در کاستن وزن

عکس قضیه نیز صادق است. خوردن قندها و چربی ها تنظیم شما را بالا می برد و میزان چربی را که بدن شما می کوشد ذخیره کند، افزایش می دهد.

اصول کاهش وزن

درک اصولی علمی موثر در کاهش وزن، در کوشش برای کاهش وزن موثر واقع می شود قبلا دانستید که کم کردن یک پوند(۳۵۰۰ کالری) از چربی بدن ، مستلزم  آن است که مقدار دریافت شما ۳۵۰۰ کالری کمتر از میزان معمول باشد.
ممکن است به نظر برسد که بدین ترتیب فرآیند کاهش وزن، بیش از حد کند پیش خواهد رفت، اما عوامل دیگری نیز در این فرآیند دخیل هستند.


ثبت دیدگاه