نمایشگاه ورزش کشور با حضور سایت اتحادیه بدنسازی ایران –

به اطلاع دوستان میرسانم  یازدهمین نمایشگاه ورزش وتجهیزات ورزشی ۲۷تا۳۰ مهر در مصلای امام خمینی تهران ساعت ۱۰تا۲۰برگزار

به اطلاع دوستان میرسانم  یازدهمین نمایشگاه ورزش وتجهیزات ورزشی ۲۷تا۳۰ مهر در مصلای امام خمینی تهران ساعت ۱۰تا۲۰برگزار میگردد
اتحادیه بدنسازی ایران هم برای اولین بار دراین نمایشگاه شرکت مینماید
مقدم دوستان را در سالن Bغرفه اتحادیه بدنسازی گرامی میداریم

 

نمایشگاه ورزش وتجهیزات ورزشی

درباره اصغر مرادی

قهرمان هشت دوره پرورش اندام ومربی بین المللی فدراسیون جهانی بدنسازی IFBB-تحصیل کرده تربیت بدنی-مدیر مجتمع ورزشی گلها-مدیر شرکت تولید دستگاههای بدنسازی بادی فول-مدیر سایت اتحادیه بدنسازی ایران-مشاور مربیگری ,مدیریت وبازاریابی باشگاههای بدنسازی

ثبت دیدگاه