نمایشگاه ورزش کشور با حضور سایت اتحادیه بدنسازی ایران –

به اطلاع دوستان میرسانم  یازدهمین نمایشگاه ورزش وتجهیزات ورزشی ۲۷تا۳۰ مهر در مصلای امام خمینی تهران ساعت ۱۰تا۲۰برگزار

به اطلاع دوستان میرسانم  یازدهمین نمایشگاه ورزش وتجهیزات ورزشی ۲۷تا۳۰ مهر در مصلای امام خمینی تهران ساعت ۱۰تا۲۰برگزار میگردد
اتحادیه بدنسازی ایران هم برای اولین بار دراین نمایشگاه شرکت مینماید
مقدم دوستان را در سالن Bغرفه اتحادیه بدنسازی گرامی میداریم

 

نمایشگاه ورزش وتجهیزات ورزشی


ثبت دیدگاه