احمد پایدار در مسابقات بدنسازی آرنولد کلاسیک اروپا در دپایدار

پایدار

سته ۸۰ کیلو گرم به قهرمانی رسید.

ثبت دیدگاه