آشتیانی

رئيس فدراسيون پرورش اندام و بدنسازي گفت: برخي از جرقه‌هاي بي‌اخلاقي كه در برخي از رشته‌هاي زير شاخه فدراسيون وجود داشته است به زودي حل مي‌شود.

رئيس فدراسيون پرورش اندام و بدنسازي گفت: برخي از جرقه‌هاي بي‌اخلاقي كه در برخي از رشته‌هاي زير شاخه

رئيس فدراسيون پرورش اندام و بدنسازي گفت: برخي از جرقه‌هاي بي‌اخلاقي كه در برخي از رشته‌هاي زير شاخه فدراسيون وجود داشته است به زودي حل مي‌شود.
محمدرضا كاظمي آشتياني در نشست خبري امروز اين فدراسيون كه در محل اداره امور ورزش برگزار شد در پاسخ به خبرنگاری در خصوص برنامه هاي فدراسيون براي كاهش دوپينگ و استفاده از مواد نيروزا در باشگاه هاي بدنسازي گفت: در نظر داريم با به كارگيري پزشكان ورزشي در باشگاه هاي ورزشي نظارت بيشتري در اين حوزه داشته باشيم.

 

آشتیانی

وي در ادامه افزود: زمانيكه پزشكان متخصص و آشنا به ورزش بدنسازي در باشگاه ها حضور داشته باشند ورزشكاران حاضر در باشگاه ها از اطمينان بيشتري برخوردارند و در نظر داريم شرايطي فراهم شود كه اين پزشكان در صورت عدم حضور در باشگاه به صورت تلفني در دسترس ورزشكاران باشند.
رئيس فدراسيون پرورش اندام و بدنسازي يادآور شد: كسي كه تمرينات سخت و فشرده اي را انجام مي دهد مطمئنا به مواد نيروزاي مجاز نيازمند است و ما بايد به اين علم دست پيدا كنيم.
كاظمي آشتياني در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار اين خبرگزاري مبني بر اينكه آيا اين فدراسيون بودجه ۳ درصدي بخش فرهنگي را در اين حوزه هزينه مي كند يا مانند ساير فدراسيون ها بخش فرهنگي را تنها يك عنوان مي داند، گفت: هفته گذشته جلسه اي ۳ ساعته با نيروي انتظامي برگزار كرديم تا كارهاي فرهنگي در اين حوزه گسترش يابد و در ادامه نيز مقرر شد با ارائه طرح ساماندهي باشگاه ها مشكل فرهنگي در اين حوزه حل شود.
وي در پايان گفت: بودجه اي كه در حوزه فرهنگي براي فدراسيون در نظر گرفتيم بيش از ۵ درصد و ساير فدراسيون ها است و برخي از جرقه هاي بي اخلاقي كه در برخي از رشته هاي زير شاخه فدراسيون وجود داشته است به زودي حل مي شود.


ثبت دیدگاه