ایروبیک

نشست مشترک روسای هیاتهای ورزشهای همگانی

نشست مشترک روسای هیاتهای ورزشهای همگانی اولین نشست هم اندیشی و معارفه رئیس جدید انجمن آمادگی جسمانی و

نشست مشترک روسای هیاتهای ورزشهای همگانی

اولین نشست هم اندیشی و معارفه رئیس جدید انجمن آمادگی جسمانی و ایروبیک و چندتنی  از روسای هیاتهای ورزشهای همگانی استانها با حضور دکتر علی مجدآرا عصر دیروز دوشنبه ۱۷ مهرماه در محل فدراسیون برگزار شد .

 

دوست

 

با توجه به تغییرات به وجود آمده در راس انجمن آمادگی جسمانی و ایروبیک که ولی ا… صالح نیا جایگزین دکتر محمد جوادی پور شده است ، اولین نشست مشترک روسای هیاتهای ورزشهای همگانی استانهای مرکزی ( نصرا.. نان بده ) ، بوشهر ( خدابخش پولادی نژاد) ، سمنان ( مصطفی کشاورزیان ) و زنجان ( اکبر روحی ) به منظور هم اندیشی و همسان سازی در امور مربوطه با حضور دکتر علی مجدآرا رئیس و غلامرضا معماری دبیر در محل فدراسیون برگزار شد . این جلسات قرار است با فواصل زمانی معین با همین هدف با حضور تک تک روسای هیاتهای ورزشهای همگانی استانها به انجام رسد
طی حکمی از سوی دکتر علی مجدآرا رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی ، فروزان زاهد منش به عنوان نایب رئیس بانوان این فدراسیون منصوب شد .
فروزان زاهدمنش نائب رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی ، در این حکم دکتر مجدآرا خطاب به فروزان زاهد منش  آورده است : به استناد بند یک از ماده ۱۱ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری به موجب این حکم جنابعالی را بعنوان سرپرست نایب رئیس امور بانوان فدراسیون ورزشهای همگانی منصوب می نمایم تا در چارچوب مفاد اساسنامه مزبور ، نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایید . توفیق جنابعالی را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای ورزش کشور زا خداوند متعال خواهانم .


ثبت دیدگاه