حرکت زیر بغل سیمکش قایقی

زیر بغل سیمکش قایقی یکی از مناسب ترین حرکات برای افزایش حجم وکیفیت عضلات پشت که کشش خوبی

زیر بغل سیمکش قایقی

یکی از مناسب ترین حرکات برای افزایش حجم وکیفیت عضلات پشت که کشش خوبی در عضلات زیر بغل و به خصوص قسمت پایین عضله پشت وارد مینماید . حرکت زیر بغل سیمکش قایقین می باشد که به عنوان زیربغل روئینگ نیز شناخته میشود .

زیر بغل قایقی

برای اجرای این حرکت درون دستگاه قرار گرفته و دستگیره را به فاصله سی سانتی متر در دست میگیریم و خود را به سمت جلو میکشیم تا کشش خوبی در عضلات پشت ایجاد شود , کف پاها را در قسمت تکیه قرار میدهیم  , سپس با انقباض عضلات پشت دستگیره را به سمت شکم و سینه کشیده , لحظه ای مکث کرده و سپس اجازه داده تا وزنه به آرامی و با کشش عضلات پشت به جای اول خود باز گردد . در طول دامنه کامل حرکت , باید تمام کارها را عضلات پشت انجام دهند و انقباض دائمی داشته باشند , دست ها تنها وظیفه نگهدارنده دستگیره را بر عهده دارند .
در اجرای این حرکت فرد باید دقت کند که بیش از حد به جلو متمایل نشود و هنگام عقب کشیدن وزنه ضربه نزد , این کارها باعث ایجاد خمیدگی در ستون فقرات میگردد .


اولین دیدگاه در مورد “حرکت زیر بغل سیمکش قایقی

    ثبت دیدگاه