رقابت‌هاي ژيمناستيك ايروبيك قهرماني آسيا ۲۱ تا ۲۴ مهرماه به ميزباني شهر پالم‌وانگ اندونزي برگزار خواهد شد و تيم ملي ايروبيك ژيمناستيك در رقابت‌هاي قهرماني مردان آسيا شركت مي‌كند.بر اين اساس، تيم ملي اعزامي به اين رقابت‌ها از روز جمعه وارد اردو شده است.
ايران در اين رقاب‌ها در بخش سه نفره تيمي شركت مي‌كند.در حال حاضر عليرضا فرخ، امين ارباب، رضا فرخيان، سيد مصطفي موسوي و حبيب عبادي در اردوي آماده‌سازي به سر مي‌برند و قرار است در اين اردو يك نفر از تركيب تيم ملي خط بخورد تا تيم چهار نفره ايران براي حضور در رقابت‌هاي قهرماني آسيا مشخص شود.


ثبت دیدگاه