رييس كميته ايروبيك فدراسيون جهاني ژيمناستيك براي سفري سه روزه روز شنبه ۱۵ مهر ماه وارد ايران شد.
نيرل گانزن رييس كميته ايروبيك ژيمناستيك فدراسيون جهاني و مسوول نظارت و توسعه اين رشته در جهان براي سفري سه روزه وارد ايران شد.
او در نخستين روز سفرش از اردوي تيم ملي هنري در خانه ژيمناستيك بازديد مي‌كند.
وي روز يكشنبه صبح كارگاه آموزشي يك روزه‌اي براي مربيان و مدرسان ايروبيك ژيمناستيك بانوان برگزار خواهد كرد و عصر يكشنبه راهي اصفهان مي‌شود تا با مديركل ورزش و جوانان اين استان ديدار داشته باشد و هم‌چنين از فعاليت‌هاي ژيمناستيك هنري در اين استان بازديد كند.
گانزن هم‌چنين قرار است سه‌شنبه با مسوولان وزارت ورزش و جوانان يا كميته ملي المپيك ديدار و گفت‌وگو داشته باشد و پس از آن هم ايران را ترك مي‌كند.


ثبت دیدگاه