قدرت پسر هفت ساله چینی,بدنسازی,

قدرت پسر هفت ساله چینی +عکس

والدین اکثرا با کودکان خود دچار مشکل غذا خوردن هستند و باید آنها را برای بزرگ و قوی

والدین اکثرا با کودکان خود دچار مشکل غذا خوردن هستند و باید آنها را برای بزرگ و قوی شدن به خوردن گوشت و سبزیجات تشویق کنند. اما در مورد این پسر هفت ساله چینی موضوع بسیار متفاوت است.او نیازی به تشویق برای غذا خوردن ندارد.

این دانش آموز چنان قدرتمند است که می تواند ماشینی را بکشد یا پدرش را که ۹۰ کیلو وزن دارد حمل کند.او به راحتی کیسه های ۱۰۰ کیلویی سیمان را بلند می کند!

تصویری از قدرت بدنی فوق العاده این پسر بچه را که از هم سن و سالهای خودش هم درشت تر است را در زیر

قدرت بدنی عجیب  پسر بچه !! + عکس

قدرت بدنی عجیب  پسر بچه !! + عکس


ثبت دیدگاه