وزنه بردار

آیا میدانید نخستین وزنه بردار چه کسی بود ؟

آیا میدانید نخستین وزنه بردار چه کسی بود ؟ نخستین وزنه برداری که در عالم وزنه برداری صاحب

آیا میدانید نخستین وزنه بردار چه کسی بود ؟
نخستین وزنه برداری که در عالم وزنه برداری صاحب عنوان و شهرت شد فردی به نام میلو از شهر کرتون بود . او در میدان شهر آتن با بلند کردن گاو بسیار بزرگی بر روی سرش شیوه وزنه برداری را برای اولین بار به نمایش گذاشت و المپیاد آن را پذیرفت.

 

وزنه بردار


ثبت دیدگاه