فاکتور بدنسازی

آشنایی با فاکتورهای قابل توجه در طراحی تمرین

آشنایی با فاکتورهای قابل توجه در طراحی تمرین فاکتور های افزایش قدرت تکرار : کم می شود زمان

آشنایی با فاکتورهای قابل توجه در طراحی تمرین

فاکتور های افزایش قدرت
تکرار : کم می شود زمان : کم می شود شدت : افزایش وزنه یا مقاومت

فاکتورهای افزایش سرعت

تکرار : متوسط زمان : کم شدت : بالا بردن شدت انقباض عضلانی

فاکتور افزایش چابکی

تکرار : پایین زمان : کم شدت : بالا

فاکتورهای افزایش استقامت

تکرار : بالا زمان : زیاد شدت : پایین

فاکتورهای افزایش انعطاف پذیری

تکرار : بالا زمان : شش تا ده ثانیه شدت : تا حد آستانه درد

 

تمرین

 


اولین دیدگاه در مورد “آشنایی با فاکتورهای قابل توجه در طراحی تمرین

  1. ahartstudio@yahoo.com'

ثبت دیدگاه